18 mrt 2022 16:19

Benoeming van leden van de wetenschappelijke comités opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de benoeming van leden van de wetenschappelijke comités voor de economische begroting en voor de overheidsrekeningen, opgericht bij het Instituut voor de Nationale Rekeningen.

Michel Mingiedi wordt benoemd als lid van het wetenschappelijk comité voor de economische begroting en Dirk Moens als lid van het wetenschappelijk comité voor de overheidsrekeningen.

Ze worden benoemd vanaf 1 februari 2022 ter vervanging van Michel Deffet, wiens mandaten zij zullen beëindigen.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.