02 sep 2022 15:12

Benoeming van leden van het beheerscomité van de dienst Fonds voor de medische ongevallen van het RIZIV

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Sociale Zaken Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de benoeming van leden van het Beheerscomité van de dienst Fonds voor de Medische Ongevallen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Worden benoemd als plaatsvervangende leden binnen het beheerscomité:

  • Jan Vande Moortel, als vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van zorgverleners
  • Philippe Lejeune, als vertegenwoordiger van een representatieve vereniging van verzorgingsinstellingen
  • Bart Demyttenaere, als vertegenwoordiger van representatieve organisaties van alle werknemers
  • Lisa Castelein, als vertegenwoordiger van representatieve organisaties van alle werknemers
  • Amelia Le Roy, als vertegenwoordiger van een representatieve patiëntenvereniging
  • Rudolf Poedts, als vertegenwoordiger van een representatieve patiëntenvereniging

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.