22 jun 2012 18:28

Benoeming van managers in de verschillende overheidsdiensten

De ministerraad keurt vijf ontwerpen van wet goed die managementsfuncties toe kennen in de federale overheidsdiensten.

  • de heer Johan Haelterman wordt voor zes jaar benoemd als voorzitter van het directiecomité van het Bureau voor Normalisatie
  • mevrouw Christine Miclotte wordt voor zes jaar benoemd als administrateur-generaal van de Hulpkas ziekte- en invaliditeitsverzekering
  • mevrouw Tania Dekens wordt voor zes jaar benoemd als administrateur-generaal bij de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers
  • de heer Pierre Pots wordt voor zes jaar benoemd als adjunct-administrateur-generaal bij het Fonds voor arbeidsongevallen
  • mevrouw Anne Kirsch wordt voor zes jaar benoemd als   adjunct-administrateur-generaal van de Rijksdienst voor sociale zekerheid