06 mei 2022 16:32

Benoeming van twee leden van het Auditcomité van de Federale Overheid

De ministerraad keurt twee ontwerpen van koninklijk besluit goed over de benoeming van leden van het Auditcomité van de Federale Overheid.

Giselle Vercauteren en Christiane Franck-Vandyck worden benoemd als leden van het Auditcomité van de Federale Overheid (ACFO) voor een mandaat van zes jaar.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.