12 jul 2019 18:09

Benoeming van vijf leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Alexander De Croo twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die vijf leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België (NBB) benoemen.

Het ontwerp benoemt de volgende personen als lid van dit college:

  • Pierre Francotte
  • Luc Philips
  • Bénédicte Inghels
  • Veerle Colaert
  • Eric Dirix

Het Afwikkelingscollege is het orgaan binnen de NBB waaraan de bevoegdheid is verleend om de afwikkelingsinstrumenten toe te passen en de afwikkelingsbevoegdheden uit te oefenen overeenkomstig de Bankwet.

Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van een lid van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België

Ontwerp van koninklijk besluit tot benoeming van vier leden van het Afwikkelingscollege van de Nationale Bank van België