08 sep 2016 13:39

Benoeming voorzitter en externe experten voor het Strategisch Comité van de Regie der Gebouwen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken belast met Regie der Gebouwen Jan Jambon de benoeming goed van de voorzitter en de externe experten voor het Strategisch Comité van de Regie der Gebouwen.

De ministerraad benoemt de heer Bert De Smedt-Jans als voorzitter van het Strategisch comité en de heren Alexander Steyns, Bernard De Lantsheer en Emmanuel Robben als externe experten voor een periode van drie jaar, éénmaal verlengbaar voor een periode van drie jaar.