11 mei 2012 17:32

Benoemingen bij de Commissie voor nucleaire voorzieningen

De ministerraad keurt de benoeming goed van de voorzitter, twee leden en een plaatsvervangend lid van de Commissie voor nucleaire voorzieningen.

  • de heer Luc Dufresne, secretaris van de Nationale Bank van België, wordt benoemd als voorzitter
  • de heer Marc Monbaliu, administrateur-generaal van de Thesaurie van de Federale Overheidsdienst Financiën, wordt benoemd als lid
  • mevrouw M. Lievens, afdelingshoofd bij de Nationale Bank van België, wordt benoemd als lid
  • mevrouw Carine Swartenbroekx, inspecteur-generaal bij de Nationale Bank van België, wordt benoemd als plaatsvervangend lid
  • Het mandaat van de heer Alfons Boon, voorzitter bij de Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole, als lid wordt verlengd.
  • Het mandaat van de heer Jean Deboutte, directeur bij het Agentschap van de Schuld, en van de heer Theofiel Van Rentergem, adviseur generaal bij de Algemene Directie Energie, als plaatsvevangend lid wordt verlengd.

De Commissie voor nucleaire voorzieningen heeft een advies- en controlebevoegdheid over de aanleg en het beheer van de voorzieningen voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van bestraalde splijtstoffen. Staatssecretaris voor Energie Melchior Wathelet legde het ontwerp van kb aan de ministerraad voor.