20 jul 2023 18:32

Benoemingen bij de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Pierre-Yves Dermagne twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die respectievelijk de administrateur-generaal en de adjunct-administrateur-generaal bij de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen benoemen.

Stijn De Wilde wordt voor een periode van zes jaar benoemd in de managementfunctie van administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.

Quentin Labarre wordt voor een periode van zes jaar benoemd in de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal van de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.