17 mei 2024 20:12

Benoemingen binnen de raad van bestuur van Elia, Fluxys Belgium en Fluxys LNG

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Tinne Van der Straeten twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die respectievelijk een vertegenwoordiger van de federale regering binnen de raad van bestuur van Elia en een federale regeringscommissaris binnen de raad van bestuur van Fluxys Belgium NV en van Fluxys LNG NV benoemen.

Maximilien Ralet wordt benoemd als vertegenwoordiger van de federale regering van de Franse taalrol binnen de raad van bestuur van Elia Transmission Belgium NV.

Julien Simon wordt benoemd als federale regeringscommissaris van de Franse taalrol binnen de raad van bestuur van Fluxys Belgium NV en van Fluxys LNG NV.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.