27 okt 2023 22:51

Benoemingen binnen het Belgisch Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne twee ontwerpen van koninklijk besluit goed die respectievelijk de Commissaris-generaal voor de wereldtentoonstelling Expo 2025 Osaka en de voorzitter van het beheerscomité van het Belgische Commissariaat-generaal voor de Internationale Tentoonstellingen (BelExpo) benoemen.

Pieter De Crem wordt benoemd tot Commissaris-generaal van BelExpo voor de wereldtentoonstelling Expo 2025 Osaka.

Jehanne Roccas wordt benoemd tot voorzitter van het beheerscomité van BelExpo voor een periode van vijf jaar.

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.