19 apr 2024 20:19

Benoemingen binnen het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden twee ontwerpen van koninklijk besluit goed tot aanstelling van respectievelijk de directeur-generaal en de voorzitter en de leden van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC).

Pascale Absil wordt benoemd tot directeur-generaal van het FANC voor de duur van zes jaar met ingang van 1 mei 2024.

Daarnaast worden eveneens de volgende benoemingen voorgesteld binnen de raad van bestuur van het agentschap:

  • Jihane Annane, Philippe Bouko, Mathieu Raedts en Sven Vaneycken worden opnieuw aangesteld tot lid van de raad van bestuur voor een duur van zes jaar met ingang van 1 mei 2024
  • Karina De Beule, Robin Dhaene, Patrick D’hondt, Alex Reuter, Wissal Selmi, Valérie Tanghe, Claude Van Grembergen worden aangesteld tot lid van de raad van bestuur voor een duur van zes jaar met ingang van 1 mei 2024
  • Valérie Tanghe wordt aangeduid als voorzitter van de raad van bestuur voor een duur van zes jaar, met ingang van 1 mei 2024

De ontwerpen worden ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.