11 jun 2021 16:11

Benoemingen en hernieuwingen van mandaten van leden van de raad van bestuur van de FPIM

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een ontwerp van koninklijk besluit over benoemingen en hernieuwingen van mandaten van leden van de raad van bestuur van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij (FPIM).

Concreet gaat het om het volgende: 

  • de mandaten van Laurence Bovy, Renaat Berckmoes, Olivier Henin en Koenraad Van Loo als leden van de raad van bestuur worden hernieuwd voor een termijn van zes jaar
  • Koen Schoors wordt benoemd tot lid van de raad van bestuur voor een hernieuwbare termijn van zes jaar
  • Olivier Henin en Koen Schoors worden benoemd tot ondervoorzitters van de FPIM voor de duur van hun mandaat als lid van de raad van bestuur
  •  Koenraad Van Loo wordt benoemd tot afgevaardigd bestuurder van de FPIM voor de duur van zijn mandaat als lid van de raad van bestuur

De hernieuwing van de mandaten en de benoemingen treden in werking op 1 juli 2021.

Het ontwerp wordt ter ondertekening voorgelegd aan de Koning.