09 dec 2016 14:49

Bepaling dotaties van de Nationale Loterij aan de Koning Boudewijnstichting en het BOIC

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Begroting Sophie Wilmès twee ontwerpen van koninklijk besluit goedgekeurd om de jaarlijkse dotatie te bepalen die de Koning Boudewijnstichting en het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) ontvangen van de subsidies van de Nationale Loterij.

Om de planning van hun verbintenissen op langere termijn te vergemakkelijken, ontvangen de Koning Boudewijnstichting en het BOIC een garantie om gedurende verschillende opeenvolgende jaren een vast bedrag ten laste van de subsidies van de Nationale Loterij te krijgen. 

De jaarlijkse toelage voor de Koning Boudewijnstichting zal 9.800.000 euro bedragen voor de periode 2017-2020. 

Het subsidiebedrag voor het BOIC wordt vastgesteld op 1.855.000 euro voor de periode 2017-2020 voor de voorbereiding, de selectie en de zending van atleten naar multidisciplinaire competites, zoals de Winterspelen  in 2018 en de Olympische Spelen in 2020.

De twee ontwerpen worden voor ondertekening aan de Koning voorgelegd.