29 mrt 2024 16:57

Bepaling van bevoegdheden verpleegkundig specialist

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp koninklijk besluit goed dat de bevoegdheden van de verpleegkundig specialist vastlegt.  

Het ontwerp bepaalt de bevoegdheden die zijn toegestaan aan verpleegkundige specialisten door de klinische activiteiten en medische handelingen te specificeren die verpleegkundige specialisten mogen uitvoeren, evenals de voorwaarden waarop ze deze mogen uitvoeren.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.