26 jan 2018 16:48

Bepalingen betreffende automatische kansspelen - Tweede lezing

De ministerraad keurt een ontwerp van koninklijk besluit goed in tweede lezing betreffende kansspelen over virtuele sportevenementen in de vaste kansspelinrichtingen klasse IV.

Het ontwerp, dat werd aangepast aan het advies van de Europese Commissie, definieert en kadert de virtuele weddenschappen, voegt hen toe aan de lijst van automatische kansspelen die toegestaan zijn in wedkantoren en legt de gebruiksregels vast.

Deze virtuele weddenschappen worden onder het beschermingskader van de automatische kansspelen gebracht gezien deze gespeeld worden op automatische machines. Er worden garanties opgelegd die misleiding van de speler moeten voorkomen zodat deze weet dat hij niet wedt op een reële sportwedstrijd maar eigenlijk aan het wedden is op een fictieve wedstrijd. Het ontwerp legt eveneens een volumebeperking op en biedt garanties dat de winstkansen op basis van het toeval worden bepaald.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.