24 jun 2021 18:16

Bepalingen over de tegemoetkoming van analgetica

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Economie Pierre-Yves Dermagne en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een ontwerp van koninklijk besluit goed inzake enkele wijzigingen aan de procedures Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen en de vereenvoudiging van de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten voor de behandeling van chronische pijnen.

Het ontwerp wijzigt het koninklijk besluit tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten op de volgende manier:

  •  de criteria van de 'klasse 2C' procedure worden gealigneerd op de criteria van de procedure tot uitbreiding van de vergoeding van een reeds vergoedbare indicatie van een specialiteit bij volwassene rechthebbenden naar rechthebbenden jonger dan 18 jaar
  • een firma wordt toegelaten om, wanneer ze reeds een aanvraag lopende heeft tot opname op de lijst voor een specialiteit en waarvoor ze nog geen beslissing van de Minister of van de leidend ambtenaar ontvangen heeft, een tweede aanvraag in te dienen in een andere therapeutische indicatie die nog niet was geregistreerd op het moment van de eerste aanvraag, in te dienen
  • er is een update van het 'niet-specifiek' aanvraagformulier

Daarnaast voorziet het ontwerp in de opheffing van het koninklijk besluit ter uitvoering van de wet op verplichte zorg- en uitkeringenverzekering, met betrekking tot de analgetica als onderdeel van een chronische pijnbehandeling. De afschaffing zorgt voor een vereenvoudiging van de terugbetaling van de farmaceutische specialiteiten geïndiceerd voor de behandeling van chronische pijnen en garandeert de patiënten een zo goed mogelijk beheer van hun behandeling door de ziekteverzekering.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.

Ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de analgetica betreft