28 mrt 2014 16:38

Berekening van de boete bij de verkoop van gedematerialiseerde effecten

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Koen Geens een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de boete bepaalt in het kader van de afschaffing van de effecten aan toonder. 

Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de berekening van de boete, in het kader van de verkoop door de emittent van de gedematerialiseerde effecten, die niet toegekend werden aan de houders van de papieren effecten. De wet van 14 december 2005 schrijft voor dat de aanvrager vanaf 1 januari 2016 een boete verschuldigd van 10% van het bedrag of de tegenwaarde van de effecten, waarvoor teruggave wordt gevraagd. Concreet bepaalt het besluit de wijze van berekening van de tegenwaarde van de effecten die bij de Deposito- en Consignatiekas worden gedeponeerd. 

ontwerp van koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11 van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder, tot berekening van de boete