16 jan 2015 17:26

Berekening van het pensioen van zelfstandigen

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine en minister van Zelfstandigen Willy Borsus een ontwerp van koninklijk besluit definitief goed over de berekening van het pensioen van zelfstandigen.

Voortaan worden de laatste kwartalen van het jaar waarin het pensioen ingaat, meegeteld in de berekening van het pensioen van de zelfstandige. In het huidige systeem stopt de pensioenberekening automatisch op 31 december van het jaar dat voorafgaat aan de pensionering. Met andere woorden, voor de zelfstandige die na 31 december blijft werken, werd geen rekening gehouden met deze extra gepresteerde kwartalen in de pensioenberekening. Enkel het stelsel van de zelfstandigen maakte nog gebruik van een dergelijke berekeningswijze.