17 jul 2006 18:24

Bericht inzake Libanon

De Kern heeft kennis genomen van het verslag van de Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over de situatie in Libanon.

De Kern heeft kennis genomen van het verslag van de Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over de situatie in Libanon.

De Kern heeft kennis genomen van het verslag van de Ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie over de situatie in Libanon. Er is een permanente monitoring van de veiligheidssituatie en alle mogelijkheden van evacuatie onderzocht. Na een eerste konvooi over de weg, wordt er een nieuw konvooi georganiseerd naar het Noorden. Een luchtbrug vanuit Larnaka en vanuit Syrië wordt verzekerd met Belgische militaire vliegtuigen. De Kern heeft bovendien de Ministers belast om de mogelijkheid te onderzoeken om een ferry in te huren om in samenwerking met de Fransen, Belgische en Europese onderdanen te evacueren.