17 nov 2006 16:00

Beroep bij de Raad van State

Wijziging van de rechtspleging van de Raad van State bij een beroep tegen de verkiezing van de politieraad en het ontslag als lid ervan

Wijziging van de rechtspleging van de Raad van State bij een beroep tegen de verkiezing van de politieraad en het ontslag als lid ervan

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de rechtspleging bij de Raad van State bij de beroepen regelt, die men in het kader van wet op de geïntegreerde politiedienst kan indienen. (wet van 7 december 1998, art 18quater en 21ter) Het gaat om beroepen tegen beslissingen die verband houden met de verkiezing van de politieraad. Het zijn de bestendige deputatie en het jurisdictioneel college in Brussel die in eerste instantie bevoegd zijn om te oordelen over de bezwaren. Daarna heeft men vijftien dagen om beroep aan te tekenen bij de Raad van State. Ook wanneer men bezwaren heeft tegen het ontslag als lid van de politieraad, kan men bij de Raad van State beroep aantekenen tegen de beslissingen in eerste instantie van de bestendige deputatie en het juridictioneel college in Brussel. Het ontwerp regelt de wijze waarop de rechtspleging wordt georganiseerd. Die is op het vlak van de publiciteitsmaatregelen minder zwaar en voorziet de mogelijkheid om proceduregeschriften uit te wisselen.