23 dec 2008 11:00

Beroep bij het Grondwettelijk Hof

Beroep tot vernietiging van een Waals decreet inzake het aantal arrondissementscommissarissen

Beroep tot vernietiging van een Waals decreet inzake het aantal arrondissementscommissarissen

De ministerraad heeft op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael beslist om een beroep tot vernietiging ten bewarende titel in te stellen tegen artikel 1 van het decreet van 3 juli 2008 tot wijziging van sommige bepalingen van het decreet van 12 februari 2004 tot organisatie van de Waalse provincies en van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie. De regering zal tegelijkertijd een dialoog met de bevoegde minister van het Waalse Gewest starten om een oplossing te vinden die voldoende arrondissementscommissarissen waarborgt om alle federale taken die hen zijn toevertrouwd uit te voeren.

De Waalse regering heeft het aantal arrondissementscommissarissen beperkt tot één per provincie. Ze voeren echter een groot aantal opdrachten uit die uitsluitend een federale bevoegdheid zijn. Hun beperking kan de uitvoering van die federale opdrachten belemmeren.