06 jul 2024 15:28

Beroep tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof van bepaalde artikelen van de ordonnantie inzake de Brusselse huisvestingscode en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem akkoord met het instellen van een beroep tot vernietiging bij het Grondwettelijk Hof van de artikelen 19 en 20 van de ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 25 april 2024 inzake de Brusselse huisvestingscode en het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten.

De artikelen 19 en 20 voorzien in de opheffing van de federale registratieverplichting voor woninghuurovereenkomsten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Deze bepalingen schenden echter de federale bevoegdheden inzake de registratieverplichting van woninghuurovereenkomsten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het heffen van registratierechten op deze woninghuurovereenkomsten. Bovendien overschrijdt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zo haar bevoegdheid inzake de huur van voor bewoning bestemde goederen. Om die redenen wordt voorgesteld de bepalingen te vernietigen.