18 sep 2008 11:44

Beroep van auto-expert

Erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en oprichting van het Instituut van de auto-experts

Erkenning en bescherming van het beroep van auto-expert en oprichting van het Instituut van de auto-experts

De ministerraad heeft op voorstel van minister van KMO's en Zelfstandigen Sabine Laruelle een voorontwerp van wet goedgekeurd over de erkenning en de bescherming van het beroep van auto-expert en de oprichting van het Instituut van de auto-experts (*).

Het voorontwerp wijzigt de wet van 15 mei 2007 en past ze aan de Europese richtlijn van de Raad van 20 november 2006 betreffende beroepskwalificaties aan (2005/36/EG).

Daarnaast ruimt het een aantal belemmeringen uit de weg zodat de wet die de erkenning en de bescherming van het beroep van auto-expert en de oprichting van het Instituut van de auto-experts regelt, nu daadwerkelijk  in werking kan treden.