27 apr 2007 17:00

Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

Stagereglement van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

Stagereglement van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars

De ministerraad ging akkoord met het ontwerp van koninklijk besluit dat minister van Middenstand Sabine Laruelle voorstelde over het stagereglement van het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars. Dat stagereglement reglementeert de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar. De bestaande versie diende aangepast te worden aan recente maatschappelijke ontwikkelingen, zodat men de consument een betere bescherming kan bieden.