03 apr 2009 11:53

Beroepsziekten

Aanpassing van de wetgeving betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector

Aanpassing van de wetgeving betreffende de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector

De ministerraad heeft een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd over de schadevergoeding voor beroepsziekten in de overheidssector (wijziging van het koninklijk besluit van 5 januari 1971).

Het voorstel van minister van Ambtenarenzaken Steven Vanackere wijzigt de definitie van beroepsziekten die recht geven op schadevergoeding. Daarnaast:

  • worden de overnachtingskosten die het gevolg zijn van een beroepsziekte vergoed
  • de term invaliditeit wordt vervangen door de term ongeschiktheid, die veel ruimer is
  • de verplichting wordt geschrapt om aan de geneeskundige dienst te vragen het slachtoffer te onderzoeken uiterlijk drie jaar na de datum waarop de ongeschiktheid van blijvende aard wordt
  • contractuelen kunnen voortaan ook hun functie deeltijds weer opnemen zodat ze zich geleidelijk aan terug in het arbeidsmilieu kunnen integreren.

Het ontwerp wordt voorgelegd voor syndicaal overleg en wordt daarna voor advies overgemaakt aan de Raad van State.