17 dec 2009 14:41

Bescherming en welzijn van dieren

Opleiding en examen voor bestuurders die levend vee vervoeren

Opleiding en examen voor bestuurders die levend vee vervoeren

Minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken Laurette Onkelinx heeft een ontwerp van koninklijk besluit voorgelegd dat een opleiding en een examen voor het behalen van een getuigschrift vakbekwaamheid voorschrijft voor bestuurders die levend vee vervoeren en voor de verzorgers die de dieren begeleiden. 

De maatregel die de ministerraad goedkeurde, voert de Europese verordening 1/2005 uit inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer  en samenhangende activiteiten.

(*) wijziging van artikel 13 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn van dieren.