01 feb 2013 17:25

Bescherming van het Rode Kristal als embleem van het Rode Kruis

De ministerraad gaat akkoord met een voorontwerp van wet dat het Rode Kristal als aanvullend embleem van het Rode Kruis en de Rode Maan beschermt. Het Rode Kristal werd ingevoerd met het aanvullend protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949.

Het Rode Kristal, een rode ruit op een witte achtergrond, is het nieuwe toegevoegde embleem van de Internationale Rode-Kruis- en Rode-Halvemaanbeweging. Dat werd beslist op een conferentie van staten in Genève. Bij sommige conflicten werden de bestaande emblemen, het Rode Kruis en de Rode Halve Maan, niet als neutraal ervaren. Sinds 8 december 2005 is daarom een derde embleem internationaal erkend, als beschermend symbool voor slachtoffers en medische diensten. In de meeste landen blijft het bestaande embleem behouden. Ook in België blijft men het bestaande embleem en de naam Rode Kruis hanteren.

voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1956 tot bescherming van de benaming "Rode-Kruis", van de tekens en emblemen van het Rode-Kruis met het oog op de overeenstemming ervan met het Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949, betreffende de aanvaarding van een aanvullend onderscheidend embleem (Protocol III), aangenomen te Genève, op 8 december 2005