28 sep 2018 17:52

Beschermingsmaatregelen in geval van crisis op elektriciteitsbevoorrading van het land

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Energie Marie Christine Marghem een ontwerp van koninklijk besluit goed dat beschermingsmaatregelen in geval van crisis op elektriciteitsbevoorrading van het land omvat.

De stillegging van de installaties van industriële elektriciteitsproductie door splijting van kernbrandstoffen werd plotseling tijdens de volgende winterperiode aangekondigde. Deze stillegging zou een ernstige bedreiging vormen voor de bevoorradingszekerheid van het land en voor zijn economie.

Dit is inderdaad een situatie van een plotselinge crisis op de markt voor elektriciteitsvoorziening als bedoeld in de wet van 29 april 1999. Dit ontwerp heeft dan ook als doel de Staat de middelen te verlenen voor zijn algemeen sociaaleconomisch beleid, algemene veiligheid en bevoorradingszekerheid die rechtstreeks verband houdt met het energiebeleid om te voldoen aan de vereisten van een plotselinge energiecrisis. Het gaat meer bepaald om de heropstart en het opnieuw op de markt brengen van de gascentrale met open cyclus van Vilvoorde met een capaciteit van 265 MW.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.