26 okt 2004 16:00

In beslagname van meer dan 600 pijlgifkikkers, verborgen in lege filmrolletjes

Op 21/10/04, tijdens een routinecontrole van de douane in de luchthaven van Zaventem werd de bagage gecontroleerd van 3 passagiers die, via Madrid uit Panama kwamen. Hun bagage bleek uit honderden ongebruikte filmrolletjes te bestaan. Dit leidde tot argwaan bij de douane omdat toeristen na een reis meestal volle lege filmrolletjes mee naar huis brengen. De rolletjes werden dan ook aan een grondig onderzoek onderworpen en met succes!

Op 21/10/04, tijdens een routinecontrole van de douane in de luchthaven van Zaventem werd de bagage gecontroleerd van 3 passagiers die, via Madrid uit Panama kwamen. Hun bagage bleek uit honderden ongebruikte filmrolletjes te bestaan. Dit leidde tot argwaan bij de douane omdat toeristen na een reis meestal volle lege filmrolletjes mee naar huis brengen. De rolletjes werden dan ook aan een grondig onderzoek onderworpen en met succes!

In elk van de rolletjes werden twee tot drie pijlgifkikkertjes (Dendrobates auratus en D. pumilio) aangetroffen. De betrokkenen werden door de douanediensten verhoord en verklaarden dat de kikkers die ze zelf in de natuur hadden gevangen, bestemd waren voor de liefhebberij. In de Amfibieënwereld betaalt men gemakkelijk ? 150 tot ? 250 per diertje. Deze kikkers zijn beschermd door de CITES-wetgeving en kunnen dus niet zonder de nodige vergunningen worden ingevoerd. De wijze van transport is vanzelfsprekend niet volgens de geldende normen. 10% van de diertjes had de reis niet overleefd; in overleg met de afdeling Dierenwelzijn en CITES van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu werden de overige kikkers dit weekend overgebracht naar de Zoo van Antwerpen. De verdachten werden gearresteerd en opgesloten. Ze bekenden inmiddels dat het niet de eerste keer was dat ze deze smokkelpraktijken toepasten. Ze werden ter beschikking gesteld van het Parket te Brussel, dat ter zake een onderzoek heeft ingesteld. De dienst Dierenwelzijn en CITES van de FOD Volksgezondheid, zal zoals CITES het voorschrijft, contact opnemen met de Panamese autoriteiten om na te gaan of de kikkertjes teruggezonden kunnen worden voor wederuitzetting in de natuur. Frans Arijs, dienst CITES. CITES is de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten.