27 dec 2018 16:56

Beslissingen in het kader van het toekomstplan van het von Karman Instituut voor stromingsdynamica

De ministerraad heeft op voorstel van minister belast met Wetenschapsbeleid Sophie Wilmès beslissingen genomen in het kader van het toekomstplan van het von Karman Instituut voor stromingsdynamica.

Het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica (VKI) is een ivzw, die in 1956 opgericht werd als onderzoeks- en opleidingscentrum in NAVO-verband. Het VKI is een wereldwijde referentie in het domein van stromingsdynamica en aerodynamica.

Begin 2017 kwam het VKI in acute geldnood. De ministerraad van 28 april 2017 besliste om een noodlening van vijf miljoen euro toe te staan. Het VKI heeft deze middelen volledig aangewend voor het aanzuiveren van de openstaande schulden. Daarom werd er een plan van aanpak voorgesteld om het hersteltraject voor het VKI verder vorm te geven.

In dit kader geeft de ministerraad groen licht voor:

  • de uitbetaling van vijf miljoen euro in het kader van het Nationaal Investeringspact ter verhoging van het kapitaal tijdens begrotingsjaar 2018
  • de finalisering van de aanpassingen aan het personeelsstatuut door het VKI, met de nodige akkoorden met het personeel in dienst