01 dec 2006 16:00

Bestraffing van namaak en piraterij

Bestraffing namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten - tweede lezing

Bestraffing namaak en piraterij van intellectuele eigendomsrechten - tweede lezing

De ministerraad nam in tweede lezing een voorontwerp van wet aan dat de namaak en de piraterij van intellectuele eigendomsrechten bestraft. Het voorontwerp is aangepast aan het advies van de Raad van State. Het is een voorstel van minister van Economie Marc Verwilghen die een beter reglementair kader wilt ontwikkelen om in België de strijd tegen de productie en commercialisering van goederen doeltreffend aan te binden. Het publiek associeert namaak en piraterij vooral met merkkledij, luxeproducten en de film- en muziekindustrie. Uit rapporten van de gerechtelijke diensten, douane en de economische inspectie blijkt namaak zich uit te strekken tot nog andere economische sectoren, zoals voeding, speelgoed, geneesmiddelen en reserve onderdelen van machines en apparaten. De economische en sociale gevolgen van namaak zijn rampzalig. Vaak vertegenwoordigt namaak bovendien een tak binnen de activiteiten van internationale criminele en terroristische netwerken. Het is dus noodzakelijk om het fenomeen van namaak en piraterij op een coherente en gecoördineerde wijze aan te pakken. De strijd tegen namaak bestaat uit een tweeluik: een voorontwerp dat de strafrechtelijke procedure behelst en een voorontwerp dat de burgerrechtelijke procedure omvat. Het eerste luik zorgt ervoor dat de douane en de gerechtelijke autoriteiten namaak en piraterij efficiënter kunnen opsporen en bestraffen. Het tweede luik heeft als doel inbreuken op de intellectuele eigendomsrechten vast te stellen, in te dijken en te herstellen door middel van verschillende burgerrechtelijke vorderingen ter beschikking te stellen aan de houders van die rechten zoals beslag inzake namaak, vordering tot staking, vordering tot herstel.