16 jun 2011 12:21

Bestrijding dierenziekten

Protocol voor de aankoop van runderen om dierenziekten te bestrijden

Protocol voor de aankoop van runderen om dierenziekten te bestrijden

De ministerraad keurt op initiatief van minister van Landbouw Sabine Laruelle de overeenkomst goed tussen de Belgische staat en de vzw Dierengezondheidszorg Vlaanderen (DGZ) en de Association régionale de santé et d'identification animale (ARSIA) over de aankoopprotocol van runderen. 

De vzw's hebben een aankoopprotocol ontwikkeld om op vier ziekten te screenen bij de aankoop van runderen: boviene virale diarree(BVD),  infectieuze boviene rhinotracheïtis (IBR), paraturbeculose en neospora.

Jaarlijks worden in België zo'n 380 000 runderen verhandeld: 240 000 in Vlaanderen en 140 000 in Wallonië. Ongeveer 13% van de kopers is geïnteresseerd om een gezondheidsonderzoek te laten uitvoeren bij de aankoop van een rund om de gezondheid van hun veestapel te vrijwaren. Het Sanitair Fonds komt tussen in de kostprijs voor 12 euro, wat de helft is van de totale kostprijs van het protocol.