02 sep 2022 15:12

Bestrijding van btw-fraude bij e-commerce

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem een voorontwerp van wet goed dat betalingsdienstaanbieders ertoe verplicht om transacties van online handelaars bij te houden en door te geven aan de fiscus.

Bij grensoverschrijdende e-commerce vormt de bestrijding van btw-fraude een uitdaging. Dat is zeker het geval bij de handel in digitale diensten, aangezien er geen goederen de douane passeren. De betaling vormt vaak het meest concrete en betrouwbare aanknopingspunt voor de belastingadministraties. Die transacties worden beheerd door bedrijven die gespecialiseerd zijn in betalingssystemen voor e-commercehandelaars. Voor de btw-administratie is het dus van belang dat deze betalingsdienstaanbieders voldoende nauwkeurige gegevens bijhouden en bepaalde grensoverschrijdende betalingen doorgeven.

Op Europees niveau werden maatregelen genomen om de nationale administraties de nodige informatie te geven om na te gaan of de btw bij e-commerce correct werd aangegeven en afgedragen. Deze maatregelen zijn opgenomen in de Richtlijn (EU) 2020/284 van de Raad van 18 februari 2020. Dit voorontwerp zorgt voor de omzetting van die richtlijn.

Het voorontwerp stelt een verplichting in voor betalingsdienstaanbieders om voldoende nauwkeurige registers bij te houden van relevante grensoverschrijdende betalingen, en die gegevens vervolgens te verstrekken aan de btw-administratie.

Het voorontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.