15 sep 2006 17:00

Bestrijding van dierenziekten

Erkenning van verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten

Erkenning van verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten

De ministerraad stemde in met het voorstel van Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte, dat de voorwaarden vastlegt om verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten te erkennen en om ze taken toe vertrouwen die tot de bevoegheid van het FAVV behoren. Het ontwerp trekt het koninklijk besluit van 7 mei 1963 in, houdende inrichting van de bestrijding der veeziekten. Het ontwerp legt de erkenningvoorwaarden vast voor de twee nieuwe verenigingen 'dierengezondheidszorg Vlaanderen vzw' en de 'Association régionale de santé et d'identification animale'. Het laat het FAVV toe taken aan deze verenigingen toe te wijzen in het kader van de bestrijding van dierenziekten. De ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed houdende voorwaarden voor de erkenning van de verenigingen voor de bestrijding van dierenziekten en het hun toevertrouwen van taken die tot de bevoegheid van het agentschap behoren.