18 mrt 2022 16:19

Bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Landbouw David Clarinval een ontwerp van koninklijk besluit goed over de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis.

De bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis is verplicht voor Belgische rundveehouders sinds 2012. Naar aanleiding van de toename in het aantal vrije beslagen en de verordening (EU) 2016/429 betreffende overdraagbare dierziekten, dienen de nationale regels aangepast te worden aan de nieuwe Europese dierengezondheidswet ‘Animal Health Law’ (AHL).

Deze Europese verordening bepaalt dat lidstaten die reeds een goedgekeurd programma hadden op het ogenblik van de inwerkingtreding van verordening (EU) 2016/429, d.w.z. op 21 april 2021, deze status voor een maximale termijn van 6 jaar kunnen behouden mits de regels van de AHL worden toegepast.

Het ontwerp van koninklijk besluit wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.