16 jan 2015 17:26

Bestrijding van maritieme piraterij

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken Jan Jambon een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de maritieme veiligheidsonderneming I.B.S Internationale Bodyguard & Sicherheitsagentur e.K een vergunning toekent om gedurende twee jaar activiteiten van toezicht, bescherming en beveiliging aan boord van Belgische schepen uit te voeren, om ze te beschermen tegen piraterij. 

De ministerraad keurt ook een ontwerp van koninklijk besluit goed dat de onderneming  Seaguard Security LLC geen vergunning toekent om dezelfde activiteiten uit te voeren, omdat de gegevens om de wettelijke voorwaarden na te gaan ontbreken.