01 mrt 2007 16:00

Bestrijding van verzuring en troposferische ozon

Zesmaandelijkse evaluatie van het federaal ozonplan 2004-2007

Zesmaandelijkse evaluatie van het federaal ozonplan 2004-2007

De ministerraad nam kennis van de zesmaandelijkse evaluatie van het Nationaal ozonplan 2004-2007 dat minister van Leefmilieu Bruno Tobback voorstelde. Het plan bevat federale maatregelen die bijdragen tot een duurzame oplossing van het ozonprobleem. Om de zes maanden wordt een evaluatie opgesteld onder de coördinatie van de strategische cel voor het Leefmilieu in samenwerking met openbare diensten die bij de acties zijn betrokken. Het actuele plan geldt tot eind 2007. Een nieuw plan dat voldoende ambitieus is moet worden opgesteld en in werking treden vanaf 2008. Naast de verzurende en ozonvormende stoffen moet het plan ook aandacht besteden aan het probleem van de fijne stofdeeltjes.