10 mrt 2006 16:00

Bestrijdingsmiddelen in de landbouw

Wijziging van de samenstelling van het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

Wijziging van de samenstelling van het Erkenningscomité voor de bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik.

De Ministerraad keurde de wijziging goed van de samenstelling van het erkenningscomité voor de bestijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik. Dat comité heeft als taak de erkenningsaanvragen voor bestrijdingsmiddelen in de landbouw goed te keuren en advies te verlenen aan Volksgezondheid. Het huidige koninklijke besluit bepaalt het aantal leden van het erkenningscomité op 7 van wie er 5 ambtenaren zijn van het Federaal Ministerie voor Middenstand en Landbouw. Aangezien het Ministerie voor Middenstand en Landbouw niet meer bestaat, past men de samenstelling van het comité aan. Voortaan bestaat die uit 8 wetenschappelijke en technische deskundigen op het vlak van leefmilieu en volksgezondheid en een expert per Gewest, wegen hun bevoegdheid op het vlak van het gebruik van bestijdingsmiddelen. De Ministerraad keurde het ontwerp van koninklijk besluit goed tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1994 betreffende het bewaren, op de markt brengen en gebruik van bestrijdingmiddelen voor landbouwkundig gebruik. Het ontwerp is een voorstel van de heer Rudy Demotte, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Het wordt voor advies aan de Raad van State voorgelegd.