20 mrt 2014 17:56

Bestuursovereenkomsten voor de federale en programmatorische overheidsdiensten - tweede lezing

De ministerraad keurt in tweede lezing op voorstel van staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert een ontwerp van koninklijk besluit goed dat bestuursovereenkomsten voor de federale en programmatorische overheidsdiensten invoert. Het ontwerp is aangepast na overleg met de vakbonden en na advies van de Raad van State.

De managementplannen, operationele plannen en ondersteuningsplannen van de houders van een management- en staffunctie in de federale en programmatorische overheidsdiensten kunnen voortaan de vorm aannemen van een bestuursovereenkomst en bestuursplan. Tegen 1 januari 2016 moet de eerste generatie van bestuursovereenkomsten voor alle overheidsdiensten een feit zijn. Het ontwerp van koninklijk besluit bepaalt de verantwoordelijkheden van de onderhandelende en betrokken partijen, en de minimumelementen die in de bestuursovereenkomst moeten worden opgenomen. De overeenkomsten worden gesloten voor een duur van drie jaar en kunnen elke drie maanden worden aangepast.

ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 oktober 2001 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de managementfuncties in de Federale Overheidsdiensten en de Programmatorische Federale Overheidsdiensten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 oktober 2002 betreffende de aanduiding en de uitoefening van de staffuncties in de Federale Overheidsdiensten en de Programmatorische Federale Overheidsdiensten