01 jun 2007 11:58

Bestuursrechtspraak Raad van State

Nieuwe wijze van betaling bij de neerlegging van een verzoekschrift bij de Raad van State

Nieuwe wijze van betaling bij de neerlegging van een verzoekschrift bij de Raad van State

Na de afschaffing van de fiscale zegels, kon men bij de neerlegging van een verzoekschrift tot schorsing, nietigverklaring en vordering voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, de rechten betalen via een elektronische betaling, een overschrijving en een storting op de rekening van het registratiekantoor. (kb van 21 december 2006) Die nieuwe wijze geeft echter aanleiding tot praktische moeilijkheden, die als gevolg hebben dat het verzoekschrift niet op de rol kan worden ingeschreven. Daarom besliste de ministerraad op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael om de procedure duidelijker te maken. Het ontwerp van koninklijk besluit dat de ministerraad heeft goedgekeurd, voert het principe in om de rechten van 175 en 125 euro in de begroting in debet in te schrijven. Het ontwerp wijzigt het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.