27 apr 2007 17:00

Betaald educatief verlof

Bijkomende werkgeversbijdrage voor de financiering van het betaald educatief verlof in sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren

Bijkomende werkgeversbijdrage voor de financiering van het betaald educatief verlof in sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een bijkomende werkgeversbijdrage invoert voor de financiering van het betaald educatief verlof voor de werkgevers die behoren tot sectoren die onvoldoende opleidingsinspanningen realiseren. Het voorstel hiervoor werd ingediend door minister van Werk Peter Vanvelthoven. Het ontwerp voert het Generatiepact uit en voert een bijzondere bijdrage in, waarvan de opbrengst bestemd is voor het betaald educatief verlof indien geen globale vormingsinspanning ten belope van 1,9% van de loonmassa gerealiseerd is. De bijdrage is slechts van toepassing op de sectoren die géén CAO hebben afgesloten die voorziet in een verhoging van de jaarlijkse vormingsinspanningen ten belope van 0,1 procentpunt of een stijging van de participatiegraad met 5 procentpunt. De bijdrage kan geïnd worden vanaf 2009 indien blijkt dat in 2007 geen globale inspanning gerealiseerd werd van 1,9% van de loonmassa. Nadien herhaalt dit mechanisme zich jaarlijks tot de 1,9% doelstelling gerealiseerd is.