30 jan 2004 01:00

Betaling van de pensioenen per overschrijving

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de betaling van de pensioenen per overschrijving (*).

Op voorstel van de heer Frank Vandenbroucke, Minister van Werk en Pensioenen, en mevrouw Sabine Laruelle, Minister van Middenstand, keurde de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goed betreffende de betaling van de pensioenen per overschrijving (*).

Dit ontwerp streeft de vereenvoudiging van de procedure na die het de gepensioneerde mogelijk maakt om de betaling van de uitkeringen te bekomen via rechtstreekse creditering van een persoonlijke rekening. Vanaf de datum van publicatie van het koninklijk besluit zal de overschrijving van het pensioen op een zichtrekening bovendien de standaardprocedure worden. De betaling per postassignatie wordt aldus de uitzondering en zal nog slechts gebruikt worden op uitdrukkelijk verzoek van de betrokkene. Momenteel worden 78% van de gerechtigden in België betaald per overschrijving, tegen 22% per postassignatie. Het ontwerp wordt voor advies overgemaakt aan de Raad van State. (*) zie ook bericht nr. 4 van de Ministerraad van 5 december 2003.