29 sep 2023 16:11

Betalingsaanvraag van de eerste schijf van RRF-middelen

De ministerraad keurt op voorstel van staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Thomas Dermine de federale bijdrage aan de betalingsaanvraag van de eerste schijf van de RRF-subsidies goed.

De EU voorziet in 10 betalingstranches voor het Plan voor herstel- en veerkracht van België. Elk van deze tranches is gekoppeld aan een reeks mijlpalen en streefdoelen die moeten worden gehaald om de EU-middelen vrij te maken. Op Belgisch niveau bevat de eerste betalingstranche twintig mijlpalen voor een bedrag van 847,4 miljoen euro, voor de federale overheid bevat de eerste betalingstranche twaalf mijlpalen voor een bedrag van 178,8 miljoen euro.

Het bereiken van de federale mijlpalen voor de eerste tranche werd door de federale auditautoriteit onderzocht. Op basis van de conclusies van deze audit keurt de ministerraad de federale bijdrage aan de betalingsaanvraag van de eerste schijf van de RRF-subsidies goed.

De betalingsaanvraag moet worden goedgekeurd door de Interministeriële Conferentie "Relance en strategische investeringen". Vervolgens dient de centrale toezicht- en rapportagecel RRF van de FOD BOSA de aanvraag formeel in.

De ministerraad draagt staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen Dermine op om de federale bijdrage tot de betalingsaanvraag voor te leggen aan de Interministeriële Conferentie voor Relance en Strategische Investeringen met het oog op de indiening van de geconsolideerde betalingsaanvraag op Belgisch niveau bij de Europese Commissie.