29 mei 2009 12:28

Betalingsdiensten

Juridisch kader voor de toepassing in België van de Europese voorschriften voor betalingsdiensten

Juridisch kader voor de toepassing in België van de Europese voorschriften voor betalingsdiensten

De ministerraad heeft een voorontwerp van wet goedgekeurd dat een eenvormig juridisch kader creëert voor betalingsdiensten en dat de Europese richtlijn (*) over de betalingsdiensten binnen de eengemaakte Europese betaalruimte grotendeels in Belgisch recht omzet. 

Het wetsontwerp waarborgt neutrale concurrentievoorwaarden voor de betalingsdiensten in de relatie tussen gebruikers en aanbieders.
Het biedt de gebruikers een grote bescherming en geeft zekerheid over veiligheid, efficiëntie en kosten van het betalingsverkeer.

Dankzij het voorontwerp kunnen een aantal betalingsdiensten die conform zijn aan SEPA (*) in België functioneren. De dienstverlener moet voor het afsluiten van het contract en daarna verplichtingen op het vlak van informatie nakomen en heeft samen met de gebruiker verantwoordelijkheden en verplichtingen. Ook voor de instemming en de uitvoering van de transacties en de uitvoeringstermijnen gelden een aantal regels en er komt een aangepast klacht- en sanctiesysteem.

Het juridische kader zal samen met SEPA een comptetieve markt in de hand werken in overeenstemming met de Lissabon-strategie. 

(*) richtlijn 2007/64/EG van het Europees parlement en de raad van 13 november 2007, de payments services directive.
(**) SEPA is de eengemaakte Europese betaalruimte voor de Euro: Single euro payments area. Meer info over SEPA vindt u in het persbericht van 27 juni 2008.