11 sep 2009 15:18

Betalingsdiensten

Europese interne markt voor betalingsdiensten - tweede lezing

Europese interne markt voor betalingsdiensten - tweede lezing

De ministerraad heeft in tweede lezing twee voorontwerpen van wet goedgekeurd die de Europese richtlijn betreffende de betalingsdiensten in de interne markt gedeeltelijk in Belgisch recht omzetten (*). De voorontwerpen, voorgesteld door minister van Financiën Didier Reynders, zijn aangepast aan het advies van de Raad van State.
 
Het eerste voorontwerp regelt de activiteiten van de betalingsdiensten, het statuut van de betalingsinstellingen en de toegang tot betalingssystemen. Het bepaalt eveneens het toezicht op de naleving van de wet en de besluiten die de uitvoering regelen. Het tweede voorontwerp wijzigt de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten.

De richtlijn coördineert de prudentiële nationale wetgevingen over de betalingsdiensten op Europees niveau, zodat de concurrentie op het vlak van betalingsdiensten in de Europese economische ruimte wordt bevorderd. Voor de nieuwe dienstverleners van betalingsdiensten, die zullen meespelen op de Europese markt, wordt een nieuwe categorie van financiële instellingen in het leven geroepen. 

De richtlijn bevat ook bepalingen die de rechten en plichten van de dienstverleners en de gebruikers van betalingsdiensten regelen, voornamelijk dan voor de bescherming van de gebruikers van betalingsdienten. 

(*) richtlijn 2007/64/EG van het Europees parlement en de raad van 13 november 2007.