01 apr 2004 19:00

Beter statuut voor slachtoffers

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael, minister van Justitie Laurette Onkelinx en minister van Gelijke Kansen Marie Arena gaan het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid institutionaliseren.

Minister van Binnenlandse Zaken Patrick Dewael, minister van Justitie Laurette Onkelinx en minister van Gelijke Kansen Marie Arena gaan het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid institutionaliseren.

Het Nationaal Forum voor Slachtofferbeleid werd in 1994 opgericht, en is al jaren actief met overleg, informatie-uitwisseling, verlenen van adviezen en aanbevelingen,... Het Forum is samengesteld uit de federale overheidsdiensten Binnenlandse Zaken, Justitie en Gelijke Kansen, de federale politie, lokale politie en de gemeenschapsinstellingen. Het ontbreken van een formeel statuut zorgde er echter voor dat het Forum niet over een eigen budget beschikte. Minister Dewael wil, samen met de ministers Onkelinx en Arena, de bevoegdheden van het Forum uitbreiden en meer zichtbaar maken. Naast administratief werk en onderzoek willen de ministers dat het Forum conferenties en sensibilisatiecampagnes organiseert en een inventaris bijhoudt van instanties die zich inspannen voor slachtoffers. Het Forum moet een internetsite maken en er moet actief samengewerkt worden met de arrondissementsraden om te beantwoorden aan de problemen op het terrein.