16 feb 2007 16:00

Beursverrichtingen

Terugbetaling van de taks op de beursverrichtingen

Terugbetaling van de taks op de beursverrichtingen

De ministerraad keurde een ontwerp van koninklijk besluit goed over de terugbetaling van de taks op de beursverrichtingen. (art. 132 programmawet van 27 december 2005) Dat ontwerp voorstel werd ingediend door minister van Financiën Didier Reynders. Artikel 132 van de programmawet biedt de mogelijkheid om de taks op de beursverrichtingen (TOB) voor omzettingen van kapitalisatieaandelen in distributieaandelen binnen een zelfde beleggingsvennootschap terug te geven, als die omzettingen werden verwezenlijkt door dezelfde persoon in de periode van 1 januari 2006 tot 28 februari 2006. Men kan de teruggave tot 28 februari 2008 bekomen als: - de verkregen distributieaandelen op naam worden gezet van de persoon die de omzetting heeft verwezenlijkt of - worden gedeponeerd op een rekening op naam van de persoon die de omzetting heeft verwezenlijkt en - die persoon kan bewijzen dat hij de distributieaandelen gedurende een ononderbroken periode van minstens 1 jaar heeft aangehouden. De terugbetaling gebeurt door de financiële instelling die bij de omzettingsverrichting is tussengekomen en die de TOB daarop heeft toegepast. Er zijn twee mogelijkheden: - als de distributieaandelen tijdens de hele wettelijke houdperiode bij dezelfde financiële instelling op een effectenrekening zijn aangehouden, gebeurt de terugbetaling automatisch; - in alle andere gevallen moet de betrokkene bij de financiële instelling een aanvraag tot terugbetaling indienen.