25 mrt 2022 19:58

Beveiliging en verduurzaming van het buitenlandse patrimonium

De ministerraad gaat op voorstel van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès akkoord met de vrijgave van de eerste schijf van de budgetten voor de beveiliging en verduurzaming van het buitenlandse patrimonium.

Geconfronteerd met de dringende noodzaak om het gebouwenpark in het buitenland beter en structureel te beveiligen en te verduurzamen, werd tijdens de ministerraad van 20 oktober 2021 in de meerjarenbegroting een federale provisie toegekend van 7,5 miljoen euro voor de beveiliging en verduurzaming van onze diplomatieke vertegenwoordigingen.

Dit bedrag, dat in drie schijven wordt vrijgemaakt, werd als volgt onderverdeeld:

  • 4.758.600 euro voor het versterken van de veiligheid van ons netwerk
  • 2.741.400 euro voor verduurzamingswerken in de diplomatieke posten