17 jul 2009 11:53

Beveiliging van kernmateriaal en nucleaire transporten

Wettelijk en reglementair kader voor de fysieke beveiliging van kernmateriaal, nucleaire installaties en transporten

Wettelijk en reglementair kader voor de fysieke beveiliging van kernmateriaal, nucleaire installaties en transporten

De ministerraad heeft het wettelijke en reglementaire kader (*) vastgelegd voor de fysieke beveiliging van kernmateriaal, nucleaire installaties en transporten. Het initiatief van minister van Binnenlandse Zaken wijzigt de voorschriften om veiligheidsmachtigingen af te leveren aan personen die kernmateriaal vervoeren of toegang hebben tot de veiligheidszones, het kernmateriaal, de bijhorende documenten, de uitrustingen, de systemen en voorzieningen. 

Het voorontwerp machtigt de directeur van het FANC om aan bepaalde personen veiligheidsattesten af te leveren. Daarnaast bepaalt de koning de toegang tot het kernmateriaal, de bijhorende documenten en de gecategoriseerde veiligheidszones. De koning  kan ook bijhorende beschermingsmaatregelen opleggen. Die maatregelen zijn geformuleerd in het ontwerp van koninklijk besluit.

(*) voorontwerp van wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, en tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.

ontwerp van koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor nucleaire controle, tot wijziging van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen, en tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 maart 2000 houdende uitvoering van de wet van 11 december 1998 betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen.