02 feb 2024 15:46

Beveiliging van radioactieve stoffen tegen diefstal en sabotage

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden een ontwerp van koninklijk besluit goed dat een kader schept voor de beveiliging van radioactieve stoffen tegen kwaadwillige handelingen.

Om de risico’s exact te kunnen inschatten werd een referentiedreiging (Design Basis Threat, DBT) gemaakt. De specifieke scenario’s uit deze DBT werden geanalyseerd. De bepalingen opgenomen in dit ontwerp van koninklijk besluit bieden een voldoende bescherming tegen de meest voorkomende scenario’s die voornamelijk diefstal en soms ook sabotage omvatten.

Het toepassingsgebied van dit ontwerp omvat de beveiliging van alle radioactieve stoffen die omwille van stralingsbescherming onder reglementaire controle vallen, in industriële inrichtingen, in medische inrichtingen alsook de radioactieve stoffen die aanwezig zijn in de nucleaire installaties, zowel in operationele fase als tijdens stopzetting en ontmanteling.

De grote principes van deze nieuwe regelgeving zijn als volgt samen te vatten:

  • Alle radioactieve stoffen worden ingedeeld in categorieën. Enkel voor de hoogste categorieën zijn specifieke beveiligingsmaatregelen opgenomen in dit ontwerp van koninklijk besluit.
  • Er is geopteerd voor een prescriptieve aanpak en niet voor een “performance based” aanpak. Dit voornamelijk omdat het voor de betrokken exploitanten (veelal ziekenhuizen en industriële sites) makkelijker zal zijn om de maatregelen toe te passen.
  • Dit ontwerp bevat voornamelijk maatregelen tegen diefstal en in sommige gevallen ook sabotage, die in de DBT geïdentificeerd werden.
  • De exploitant moet bijzondere aandacht schenken aan het risico van sabotage door insiders: eigen personeelsleden die zich tegen de werkgever keren en mogelijk kwaadwillige acties ondernemen.
  • Elke exploitant moet voor zijn inrichting een radiologisch beveiligingssysteem opzetten dat voldoet aan de bepalingen van dit ontwerp. Dit systeem moet door het Agentschap erkend worden via het opgesteld beveiligingsplan.

Het ontwerp wordt ter advies voorgelegd aan de Raad van State.